Drone vliegen in Natura 2000-gebieden

Mag je drone vliegen in Natura 2000-gebieden?

No-fly zones staan op de kaarten duidelijk in het rood aangegeven. Het spreekt van zich dat hier niet met een drone gevlogen mag worden. Maar hoe zit het dan met beschermde natuurgebieden die op de kaart met groen zijn gemarkeerd?

Mag je drone vliegen in een Natura 2000-gebied? 

Nee, ga er over het algemeen niet vanuit dat je mag vliegen in een Natura 2000-gebied. Of je in een Natura 2000-gebied mag vliegen hangt af van de lokale wetgeving en verschilt dus per gebied.

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan gemaakt waarin staat wat wel en niet mag. Door in het beheerplan te kijken kan je lezen of het verboden is om met een drone te vliegen. Dit beheerplan wordt opgesteld door de zogeheten ‘voortouwnemer’. Dit is in de meeste gevallen de provincie zelf, maar kan ook de rijksoverheid zijn.

De Rijkswaterstaat is voortouwnemer van veel Natura2000-gebieden in Nederland. Op de website van de Natura 2000-beheerplannen vind je meer informatie over deze beheerde gebieden.

Op de afbeelding hieronder staan alle beschermde natuurgebieden groen gemarkeerd. Voornamelijk langs en op het water vinden we deze gebieden.

Kaart met natura2000 gebieden nederland drones

Op bij12.nl kan je de beheerplannen van de meeste gebieden vinden met de daarbij horende contactpersoon. Door contact op te nemen of in het beheerplan te kijken kun je zien wat de regels zijn omtrent drones.

Maar het kan ook zijn dat op de website niets te vinden is, wat dan? Probeer in dit geval de contactpersoon te bereiken door te bellen of te mailen.

Toestemming nodig

Om in een Natura 2000-gebied te vliegen heb je zowel toestemming nodig van de provincie als de beheerder van het gebied. De beheerder (of voortouwnemer) kan je opzoeken door naar de website hierboven te gaan. Om toestemming te krijgen van de provincie zal je meestal een vergunning moeten aanvragen.

Je hebt dus het volgende nodig:

  • Toestemming beheerder  
  • Vergunning provincie 

Als de beheerder wel toestemming geeft en de provincie niet, dan mag je daar dus niet vliegen met een drone. Andersom geldt hetzelfde. Tenminste, als je het helemaal volgens de regels wil doen.  

of je toestemming krijgt kan van verschillende factoren afhangen, waaronder de soort drone. En wanneer leveren drones een verstoring op voor de natuur? Zolang er geen sprake is van overlast is de kans groot dat drones er mogen vliegen.

Wat betreft overlast zal het vooral gaan om het geluid dat een drone produceert. Dit kan storend zijn voor de fauna (de dierenwereld of de leefomgeving van dieren).

Of een drone ergens mag vliegen hangt ook af van de tijd van het jaar en het doel waarmee wordt gevlogen.

De voortouwnemer weet meestal goed wat de lokale en actuele natuurwaarden in dat gebied zijn. Zo kan hij/zij bepalen of een drone op dat moment voor natuurwaarden kwaad kan.

Kritiek op beleid

Toch is er ook kritiek en is niet iedereen het ermee eens. Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat dronepiloten zich moeten houden aan het beheerplan. Anders moeten ze contact opnemen met de voortouwnemer van het natuurgebied, wat meestal de provincie is. Maar is dit wel de goede manier?

Enkele tegenargumenten zijn: 

  • Een vereniging, bestuur of een provincie mag geen beslissing nemen over het Nederlandse luchtruim. Daar heeft de lokale wetgeving nu eenmaal niets over te zeggen.  
  • De regels waar men zich aan moet houden moeten altijd publiekelijk zichtbaar zijn. Contact opnemen met een voortouwnemer gaat daarom te ver.  
  • Veel Natura 2000-gebieden zijn niet altijd beschermde natuurgebieden. Heel vaak zie je dat er gewoon sprake is van menselijke activiteiten op het water. Denk aan graafwerkzaamheden, jetskiërs, speedboten, enz.  

Je kunt het ook vanaf de andere kant bekijken. Je kunt begrijpen dat je geen drones in de buurt van een broedgebied van vogels wil hebben. Het verbod op drones lijkt me in dit geval vrij logisch.

Vergeet ook zeker niet dat je in sommige natuurgebieden helemaal niet mag komen. Laat staan dat er een drone overheen mag vliegen. Om die reden zou je deze hele kwestie ook serieus moeten nemen. Daar komt bij dat omgevingsdiensten het recht hebben om te handhaven op verstoring van de natuur.

Uiteindelijk kan je me tje gezonde verstand een eind komen. Kijk bijvoorbeeld of de regelgeving duidelijk is en of het gebied toegankelijk is voor mensen? Door wat meer informatie over het gebied op te zoeken kan je een eind komen.

Ben je van plan om in een mooi natuurgebied te gaan vliegen? In dit geval kunnen de onderstaande accessoires van pas komen. 

Let op: vlieg niet over gebieden waar mensen niet mogen komen. Van deze gebieden weet je zeker dat drones niet welkom zijn. Dit kan al een hoop gedoe schelen. Je verstand gebruiken is hierbij het belangrijkst.

  1. Vlieg niet boven broedplaatsen van vogels en absoluut niet tijdens het broedseizoen.
  2. Ga alleen vliegen op plekken waar mensen mogen komen.
  3. Tot slot zou je wat hoger kunnen vliegen zodat niemand er last van heeft.  

Je zult zowel rekening moeten houden met de beheerder als de provincie van het gebied. Je kunt het beste met beiden contact opnemen indien mogelijk.

Heb je een vergunning nodig? 

Je hebt hierboven kunnen lezen dat de regelgeving voor elk gebied weer anders is, helaas… In veel gevallen heb je een vergunning van de provincie nodig.

Om een vergunning aan te vragen kan je het beste contact opnemen met de provincie zelf. Je mag dan al blij zijn dat ze hier iets vanaf weten, omdat het niet vanzelfsprekend is dat je hier een reactie op krijgt.

Zo’n vergunningaanvraag hoeft dus niet altijd even soepel te verlopen. Zo moet je soms wel 2 of 3 weken wachten. Het kost een hoop gedoe en tijd, terwijl je soms geen eens een reactie krijgt.

Als je dan eenmaal een vergunning hebt geldt dit maar voor één vlucht op een bepaald tijdstip in het jaar. Dit wordt dan enkele weken van tevoren ingepland, maar je weet of op dat moment de weersomstandigheden gunstig zijn. Echt ideaal is het dus niet.

Op de site van de Rijksoverheid staat dat je in beginsel een vergunning nodig hebt om met een drone in Natura 2000-gebieden te vliegen. Je zult dus in de meeste gevallen een vergunning moeten aanvragen, maar niet altijd.

Op de websites hieronder heb ik meer over dit soort drone vergunningen gevonden voor de provincies Noord-Holland en Drenthe.

De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Wat als je toch in een Natura 2000-gebied gaat vliegen?

Als je toch met een drone boven beschermde natuurgebieden gaat vliegen is er een kans dat je wordt aangesproken en een boete krijgt. Dit kan de boswachter of de handhaving zijn. Zolang je vriendelijk blijft zal diegene je alleen verzoeken om ergens anders te vliegen.

Het vliegen met een drone boven een Natura2000-gebied komt het meeste overeen met de boete hieronder uit de richtlijn voor strafvordering luchtvaartwet- en regelgeving.

OvertredingBoete in euro’s
Een vlucht uitvoeren in een gebied dat verboden is voor burgerluchtverkeer.250

Extra controle

Het kan echter ook anders aflopen. Zo heeft de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) in 2018 bekendgemaakt dat ze extra gaan controleren op drones in Natura 2000-gebieden. De straffen zijn toen hoger geworden. Drone vliegen zonder een speciale vergunning van de provincie kan je een boete opleveren van 500 tot wel 1000 euro. Dit geldt voor de gebieden het IJssel- en Markermeer en de Oostvaardersplassen.

In 2016 werd een dronepiloot vrijgesproken voor het vliegen boven de Oostvaardersplassen. Hij wist namelijk niet dat hij zich in een natuurgebied bevond. Er was 250 euro boete voor hem geëist. 

Scroll naar boven
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.