drone vliegt in no-fly zone

Waar mag je drone vliegen? – No Fly Zones in Nederland

In Nederland is het alleen toegestaan om met een drone te vliegen in het vrije luchtruim. Dit is het deel dat de luchtverkeersleiding niet controleert. In dit artikel lees je waar je mag vliegen met een drone en hoe je hier achter kan komen.

Het gebied dat als vrij luchtruim wordt gezien verandert echter continu. Sommige gebieden zijn permanent afgesloten, terwijl je op andere plekken tijdelijk niet mag vliegen.

Waar mag je drone vliegen

Je mag alleen vliegen in gebieden die niet zijn aangemerkt als no-fly zone. In het luchtruim dat wel is aangemerkt als no-fly zone mag niet met een drone gevlogen worden. Deze gebieden liggen verspreid door heel Nederland.

Je mag natuurlijk niet vliegen boven vliegvelden, maar vergeet ook zeker de vliegroutes van de vliegtuigen niet. Zo zijn er nog talloze andere redenen om drones in bepaalde gebieden te verbieden. Hieronder zie je een lijst van gebieden waar drones verboden zijn.

 • Industrie- en havengebieden 
 • Wegen (tenzij ze tussen 30 en 60 km lang zijn) 
 • Spoorlijnen  
 • Waterwegen 
 • Kunstwerken  
 • In de buurt van hoogspanningskabels 
 • Grote bouwwerken  
 • Bruggen  
 • Minimaal 30 km afstand van luchthavens 
 • Gecontroleerd luchtruim (klasse C): dit is een gedeelte van het luchtruim die wordt gecontroleerd en geregeld door de luchtverkeersleiding. In het luchtruim rondom de onderstaande luchthavens mag niet worden gevlogen. Deze behoren tot klasse C: 
 • Schiphol 
 • Rotterdam 
 • Eelde 
 • Maastricht 
 • Leeuwarden
 • De Kooy 
 • Deelen 
 • Eindhoven 
 • Gilze-Rijen 
 • De Peel 
 • Twente 
 • Volkel 
 • Woensdrecht 

Er zijn natuurlijke altijd uitzonderingen, maar over het algemeen moet je de bovenstaande gebieden goed in de gaten houden als je gaat vliegen met een drone.

Om al deze gebieden duidelijk in beeld te krijgen kan je gebruik maken van een no-fly zone kaart. Dit is een kaart waarop de no-fly zones duidelijk gemarkeerd zijn. Er zijn meerdere van dit soort kaarten in Nederland en in het buitenland.

Van alle drone kaarten vind ik de kaart van Aeret het meest overzichtelijk. Deze ga ik dan ook verder bespreken. Naast Aeret wordt godorone.nl ook vaak gebruikt om een actuele weergave te krijgen van alle no-fly zones.

no fly zone kaart aeret.nl voor drones

Het is belangrijk om af en toe op deze kaart te kijken, omdat het regelmatig wordt bijgewerkt. Alhoewel veel no-fly zones vast staan, zijn er ook veel gebieden die tijdelijk verboden zijn voor drones.

Als je inzoomt op de interactieve kaart zie je dat sommige gebieden een kleur hebben met elk een andere betekenis. Klik op de kleur om te zien wat de situatie is. Het kan gaan om militaire oefeningen, maar ook om een sport in de lucht. Ik leg hieronder de betekenis van de kleuren uit.

Rode en donkerblauwe gebieden

Zijn gereguleerde gebieden met een hoog risico en het gebruik van je drone is gevaarlijk en altijd verboden. Zorg dat je hier nooit opstijgt om problemen voor jezelf en anderen te voorkomen. Dit zijn meestal gebieden rondom een vliegveld.  

rode zone verboden no fly zone drones
blauwe zone verboden no fly zone drones

Paarse en oranje gebieden

Dit zijn gebieden met een verhoogd risico. Deze zones geven aan dat de bediening van je drone veiligheid, privacy of veiligheidsproblemen kan veroorzaken. De kans dat je andere luchtvaartuigen tegenkomt is dan hoog.

In dit geval moet je ervoor zorgen dat een tweede persoon met je meekijkt om het luchtverkeer in de gaten te houden. In sommige van deze gebieden krijg je een navigatiemelding als waarschuwing.  

paarse zone verhoogd risico drone
oranje zone verhoogd risico drones

Groene gebieden

Beschermende natuurgebieden vallen in Nederland onder de naam ‘Natura 2000’. Vliegen in dit gebied is beperkt toegestaan. De regelgeving omtrent dit gebied is al voor een lange tijd niet duidelijk.

Het beste is om contact op te nemen met de ‘voortouwnemer’ van het gebied. Elk Natura-2000 gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. Die persoon is het aanspreekpunt voor de buitenwereld. 

groene zone niet slechts beperkt toegestaan drones natura2000

Gele gebieden

De gele gebieden op de kaart geven je een waarschuwing voor een no-fly zone die binnenkort worden geactiveerd. Dit zijn gebieden die voor een beperkte tijd worden afgesloten.

Als je erop klikt lees je in de beschrijving wanneer en hoelang het luchtruim wordt gesloten. Binnen deze tijden mag er niet met een drone gevlogen worden. 

Het is goed om te weten dat veel DJI-drones niet kunnen opstijgen in sommige no-fly zones. De software in de drone herkent dit gebied als no-fly zone en geeft een melding dat opstijgen niet mogelijk is.

Hiermee probeert DJI te voorkomen dat er toch in deze gebieden wordt gevlogen. Ze noemen dit geofencing. Geofencing kan je niet zo makkelijk omzeilen, maar de geofencing gebieden zijn erg klein. In veel no-fly zones is opstijgen gewoon mogelijk. Bekijk in welke gebieden geofencing voor DJI drones actief is.

gele zone tijdelijk verboden drones
De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Mag je met een drone boven iemand zijn tuin of huis vliegen? 

Volgens de drone kaart is er geen sprake van een no-fly zone, maar mag je dan ook meteen boven iemand zijn tuin of huis vliegen? Dit hangt af van 2 factoren:

 1. Schend je andermans privacy?
 2. Vlieg je boven een mensenmenigte?

Het is niet toegestaan om iemands privacy te verstoren of om boven mensenmenigten te vliegen. Maar wanneer is er sprake van privacy inbreuk en wanneer spreken we van een mensenmenigte? 

Er is sprake van privacy inbreuk op het moment dat de inwoner een gevoel van privacy schending krijgt. Op het moment dat de inwoner van het huis zich niet meer veilig voelt is er een inbreuk in zijn/haar levenssfeer. In dit geval is het niet toegestaan om boven iemands huis of tuin te vliegen.

Voor jou als piloot is het moeilijk om dit in te schatten, maar zo zitten de regels nu eenmaal in elkaar. Ik zou woonwijken of bebouwing over het algemeen zo veel mogelijk vermijden, maar daar kom ik later nog op terug. 

drone bespieden privé terrein privacy schenden

Ten tweede mag je niet boven mensenmenigten vliegen, ook al is er geen sprake van een no-fly zone. Het hangt van het gewicht van je drone af hoeveel afstand je hiervan moet houden. In Nederland is vanaf 31 december 2020 de Europese regelgeving ingevoerd, wat betekent dat we drones in verschillende categorieën verdelen.

Drones lichter dan 25 kg vallen in de open categorie. Voor de open categorie geldt dat je niet boven mensenmenigten mag vliegen. Hoeveel afstand je moet houden hangt af van het CE-label van de drone en het vliegbewijs van de dronepiloot.

Onder mensenmenigten wordt een groep mensen verstaan die groter is dan 12 personen. Deze definitie is niet altijd hetzelfde. Zo ziet de politie een mensenmenigte als 2 of meer personen.

Mag iemand je drone neerhalen als diegene last heeft van je drone? Nee, het is niet toegestaan om schade toe te brengen aan andermans eigendom. Zowel de dronepiloot als de bewoner zit dan fout en de rechter bepaalt verder hoe het afloopt.

Deze situatie heeft zich al eens eerder voorgedaan. De bewoner en de dronepiloot moesten toen beide de helft van de schade betalen (schade van de drone).  

Waarom mag je niet overal met een drone vliegen? 

Er zijn veel situaties waarbij drones een gevaar kunnen vormen. In verband met veiligheid zijn drones daarom op sommige plekken verboden.

Verder is overlast een reden waarom drones niet overal welkom zijn. Het gaat dan voornamelijk om overlast in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen kunnen drones de natuur verstoren, waardoor de mogelijkheden van drones in beschermde natuurgebieden beperkt is.

Het is een feit dat drones gevaarlijk kunnen zijn, alhoewel dit erg per situatie verschilt. Het meeste risico wordt gevormd als drones in de buurt van vliegvelden gaan vliegen. Ze kunnen serieuze schade aanbrengen aan de vleugel of de motor van de drone. De kans dat een heel vliegtuig neerstort door een drone lijkt me vrij laag, maar de gevolgen zijn groot.

vliegtuig stort neer door botsing drone in de lucht

Er zijn echter ook plekken waar je niet zo snel zou denken dat drones gevaarlijk zijn. Steeds vaker gebruiken criminelen drones om pakketjes via de lucht te smokken. Zo is het in Nederland al een aantal keer voorgekomen dat pakketjes met drugs de gevangenis in werden gesmokkeld.

Vandaar dat het gebied rondom gevangenissen vaak als no-fly zone wordt aangemerkt. Houd dus ook met dit soort gevoelige plekken rekening als je gaat vliegen met een drone.

Voorbeeld: bij de gevangenis de Schie in Rotterdam zijn er meerdere pakketjes onderschept. Ze probeerden een telefoon en een oplader via de lucht de gevangenis in te droppen. De overheid heeft als reactie smokkelnetten boven gevangenissen opgehangen.  

Apps die tonen waar je niet mag vliegen met een drone 

Er zijn verschillende manieren om erachter te komen waar no-fly zones zich bevinden. Je kunt de no-fly zone kaart vinden in een app, maar ook gewoon op het internet. Via het internet kan je meestal de gebruiksvriendelijkste kaarten gebruiken.

GoDrone

De GoDrone app is één van de apps die je laat zien waar je wel en niet mag vliegen met een drone. De reviews zijn niet denderend, maar je kunt er wel iets mee. Het is de mobiele versie van godrone.nl wat eerder dit artikel is benoemd.

De app werkt vrijwel hetzelfde als de website, dus daar zit geen verschil in. In de app en op de website staat nog weleens: ‘Vraag aan je provincie en/of nationale wet of je hier mag vliegen’. Dat is natuurlijk best raar, want dat zouden ze jou moeten vertellen. In combinatie met moeilijke termen kan het nog weleens onduidelijk zijn.

GoDrone app drone logo

A.S.R vlieg veilig

Verder hebben we de a.s.r. vlieg veilig-app. Hier zijn de recensies al wat beter, maar de kaart is niet up to date. En aangezien er vaak nieuwe no-fly zones bij komen kan je hier niet helemaal op vertrouwen. Bovendien zijn er tijdelijke no-fly zones die je hier niet op kunt zien. Je vind de volgende functies in de app:

 • Overzichtelijke kaart met No Fly Zones 
 • Checklist voor geldende wet- en regelgeving 
 • Logboek om al je vluchten op te slaan 
 • Deel je vluchten op social media 
A.S.R vlieg veilig app dorne logo

Hoe hoog zijn de drone boetes als je toch vliegt in no-fly zones? 

Vliegen met een drone in verboden gebieden levert al snel een boete op van enkele honderden euro’s. Alhoewel er vrijwel geen controle is op het gebruik van drones kan je dus flink in de problemen komen als het misgaat. Het volgende staat in de luchtvaartwet:

OvertredingBoete in euro’s
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van een luchthaven of helihaven.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van een haven.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een industriegebied en locaties.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een beveiligd gebied of een locatie met vitale processen.350
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een in gebruik zijnde autosnelweg, autoweg of 80 km/u-weg.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een spoorlijn.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een civiel luchtverkeersleidingsgebied.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een militair luchtverkeersleidingsgebied.250

Ga je vaker in de fout? Dan heb je kans op een gevangenisstraf. Dit klinkt allemaal heel ernstig, maar het komt vrijwel nooit voor. Pas als je het heel bont maakt gaat de politie er zeker weten achteraan.

Zo heeft een Nederlander met de DJI Phantom 2 een recordhoogte behaalt van 3.4 kilometer hoogte. Dit filmpje heeft hij vervolgens op YouTube geplaatst en de politie is hier meteen achteraan gegaan. Voor zover ik weet is de dader nooit gevonden. Mochten ze diegene toch te pakken krijgen, dan kon de dronepiloot een forse boete verwachten van duizenden euro’s. 

Ik hoef je niet uit te leggen waarom dit gevaarlijk is. Om je een idee te geven: 3.4 kilometer is ongeveer de vlieghoogte van grote passagiersvliegtuigen. Uiteindelijk is de vlucht goed afgelopen en is de drone alsnog veilig geland met 4% batterij.

De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Waar kan je het beste vliegen met een drone?  

Je kan het beste vliegen in een gebied waar niemand last heeft van de drone, zoals een grasveldje of weiland. Over het algemeen is het verstandig om een open gebied op te zoeken, omdat hier de signalen een stuk minder sterk zijn.

In een woonwijk daarentegen heb je veel meer last van signalen, zoals WiFi-signalen. Deze signalen gaan de verbinding tussen de controller en drone enorm verslechteren. Je merkt dan ook al snel dat je een stuk verder kunt vliegen dan boven aaneengesloten bebouwing. 

slechtste locatie om te vliegen met een drone
beste locatie om te vliegen met een drone

Tot slot is de kans op een crash veel lager, omdat er in een woonwijk veel meer obstakels zijn, zoals lantaarnpalen, bomen en daken.

Zelf vlieg ik op een weiland 5 minuutjes verderop en ik merk dat het een stuk fijner is om in alle rust te kunnen vliegen zonder langsrijdende auto’s of andere vormen afleiding. Uiteindelijk is het helemaal aan jezelf. In principe kan je overal vliegen zolang je je aan de no-fly zones houdt, de afstand tot mensenmenigten en rekening houdt met privacy. 

Scroll naar boven
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.