Drone ingeklapt in de tuin

Mag een drone boven mijn tuin vliegen?

Er ontstaat al snel irritatie onder bewoners zodra een drone hen van boven lijkt te bespieden. Na het lezen van dit artikel weet je wat je hiertegen kunt doen. 

Mag een drone boven mijn tuin vliegen?

Nee, een drone mag niet zomaar boven je tuin vliegen. Het wordt gezien als een inbreuk op het eigendomsrecht en de privacy van een ander. Het is echter wel toegestaan om met een drone boven aaneengesloten bebouwing te vliegen.

Een dronepiloot is dus toegestaan om over iemand tuin of huis te vliegen, maar dit mag geen gevoel van privacy schending veroorzaken bij de bewoners.

Zodra je dit gevoel in eigen woning krijgt zit de dronepiloot altijd fout. Bovendien maken drones een hoop lawaai. Zelfs als je binnen zit kun je er last van hebben. Een drone kan ook vrij eenvoudig vanuit de tuin naar binnen gluren.  

Privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is in Nederland een goedrecht en wordt zelfs door internationale wetgeving beschermd op grond van artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een inbreuk op de privacy is onrechtmatig daarmee dus niet toegestaan. 

Let op: ook al houdt de dronepiloot zich aan de algemene drone regels, dan is het alsnog niet toegestaan om boven iemands tuin te vliegen. Het maakt voor de rest niet uit wat voor camera de drone heeft.

Zelfs als de drone niet over een camera beschikt kan dit tot problemen leiden. De mensen in de tuin weten op dat moment nou eenmaal niet of er mee wordt gefilmd. Er ontstaat dan vrijwel altijd een gevoel van privacy inbreuk.

Aan welke regels moet de dronepiloot zich houden?

Een dronepiloot moet zich aan bepaalde regels houden. Hieronder zie je de regels van de rijksoverheid: 

 • Ze mogen niet vliegen boven mensenmenigten, gebieden rondom vliegvelden en andere no-fly zones. 
 • Diegene moet de drone altijd kunnen zien. 
 • Ze mogen niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water vliegen. 
 • In het donker vliegen is niet toegestaan.
 • U mag voor privégebruik luchtopnamen maken met uw drone. Dit valt onder recreatief gebruik. Wel moet u rekening houden met de privacy rechten van anderen. U mag bijvoorbeeld niet in het geheim filmopnames van iemand maken. Als u iemand filmt of fotografeert moet u hem daarvan op de hoogte brengen. 

Het is handig om dit te weten, want als de dronepiloot zich niet houdt aan de bovengenoemde regels begaat de dronepiloot meer overtredingen en wordt er meer risico gecreëerd. Dit kan handig zijn als je de dronepiloot wil aanspreken op zijn vlieggedrag.

Een dronepiloot mag dus boven je tuin vliegen, mits er geen privacy schending plaatsvindt en aan alle regels wordt gehouden. Een beetje krom, want dronepiloten kunnen moeilijk inschatten wanneer iemand zich bespiedt voelt.

De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Mag je een drone neerhalen? 

Nee, wanneer een drone boven je tuin vliegt mag je hem niet neerhalen, tenzij je dit zonder schade kan doen. Het gaat er dus om of je schade aanbrengt of niet. Wanneer je schade toebrengt aan de drone, en dus schade toebrengt aan het eigendom van een ander, ben je strafbaar.

Als je het voor elkaar krijgt om de drone uit de lucht te halen zonder schade toe te brengen, dan ben je legaal bezig. Zolang je de drone teruggeeft aan de eigenaar is het geen probleem.  

drone uit de lucht schieten

Nu wil je vast weten hoe je een drone zonder schade uit de lucht haalt. Ik heb echter geen idee. Het is moeilijker om een drone uit de lucht te halen dan je denkt. Laat staan dat je hem zonder schade neerhaalt. Je zou de drone vanaf de onderkant vast kunnen pakken en de propellers vervolgens naar beneden kunnen wijzen. Bij de meeste drones valt de motor dan uit.

Het lijkt me echter geen goed idee, omdat de kans op een propeller in je oog aardig groot is. Het hangt er net vanaf hoe hoog de drone vliegt. Als jij de drone op 50 meter hoogte boven asfalt neerhaalt heeft de drone gegarandeerd schade. 

Wat als je de drone tóch neerhaalt met schade? 

Als je besluit de drone toch uit de lucht te halen en je brengt schade toe aan het luchtvaartuig, dan is niet alleen de dronepiloot strafbaar, maar ook jij. Het wordt dan een lastige zaak.

De dronepiloot is strafbaar, omdat hij/zij privacy schendt en boven je tuin vliegt. Aan de andere kant ben jij strafbaar, omdat je schade toebrengt aan andermans eigendom. Het is vervolgens aan de rechter wat de consequenties zijn.  

drone uit de lucht geschoten valt naar beneden

De situatie heeft zich al een keer voorgedaan in Gelderland. De uitspraak van de rechtbank luidde als volgt: 

Waar kan ik een drone melden? 

Er zijn echter meer opties dan de drone uit de lucht halen. Het is veel verstandiger om, indien je overlast ervaart van een drone, dit te melden bij de plaatselijke politie. Of de politie daadwerkelijk actie onderneemt of de eigenaar van de drone terugvindt kan ik je niet garanderen.

Wat ik je wel kan garanderen is dat de politie deze meldingen bijhouden. De overheid kan zo een beter overzicht krijgen van incidenten met drones. Op deze manier kunnen zij een beter beleid voeren op langer termijn. Probeer zo veel mogelijk van de situatie vast te leggen: 

 • Datum voorval; 
 • Tijdstip voorval; 
 • Naam en adres bestuurder; 
 • Uiterlijke kenmerken drone en eventuele bestuurder; 
 • Informatie over de drones, zoals: vliegroute, (geschatte) hoogte, kleur en (geschatte) afstand tot gebouwen en mensen. Ook is het goed om door te geven of de drone iets vervoerd. Bijvoorbeeld een camera, of een sproeier om vloeistoffen over gewassen te verspreiden. 
 • Verzamel foto’s, video’s als bewijs. 
 • Zijn er andere getuigen? Noteer dan hun contactgegevens. 
drone melden bij politie melding doen overlast

De piloot van een drone traceren lijkt een moeilijke opgave, maar is niet onmogelijk. Drones die boven een woonwijk vliegen hebben vaak last van storende signalen tijdens het vliegen. Denk maar aan al die Wifi signalen die de verbinding tussen de drone en de piloot verstoren.

Inmiddels beschikken drones over een CE-label. Met dit CE-label kunnen drones vanuit de lucht geïdentificeerd worden. Ze zenden namelijk continu een nummer de lucht in wat gekoppeld is aan hun naam. Niet voor niets moeten dronepiloten zich verplicht registreren.

Je hoeft niet te verwachten dat een dronepiloot de drone bestuurt op een paar kilometer afstand. Hoogstens een paar honderd meter. Bovendien moet de dronepiloot de drone altijd in zicht houden. Mocht diegene zich niet aan die regel houden, dan zit hij/zij dubbelfout.

Daar komt bij, hoeveel mensen in uw omgeving hebben een drone? En dan heb ik het niet over een speelgoed drone. De drones waar je last van hebt zullen waarschijnlijk minimaal een paar honderd euro kosten.  

De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Kan de dronepiloot een boete krijgen voor vliegen boven een tuin? 

Ja, de dronepiloot kan een boete krijgen zodra met een drone iemands privacy wordt geschonden. De hoogte van de boete staat niet expliciet vermeld in de richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving.

Of de dronepiloot daadwerkelijk een boete krijgt is afhankelijk van of de dronepiloot geïdentificeerd kan worden. Is dit mogelijk en heeft de dronepiloot meermaals voor overlast gezorgd, dan kan de boete al snel enkele honderden euro’s zijn .

Wanneer mag je met een drone boven iemands tuin te vliegen? 

Het is toegestaan om met een drone boven iemands tuin te vliegen als niemand hier overlast van ervaart. Zodra dit wel het geval is dient de dronepiloot een andere vlieg locatie te zoeken. Het beste zou zijn als de dronepiloot toestemming vraagt aan de bewoner voordat hij/zij over andermans perceel vliegt.

Wat moet je doen als een drone boven je tuin vliegt?

Als een drone boven je tuin vliegt en je bent hier niet van gediend, dan kan je hier het beste een melding van maken bij de politie. Je kan ook zelf het eigen heft in handen nemen door opzoek te gaan naar dronepiloot. houd er rekening mee dat de dronepiloot niet direct de regels overtreedt of kwade bedoelingen heeft. Tot slot nog 2 tips:

 1. Dronepiloten die expres laag over jouw tuin vliegen proberen eventueel een reactie uit te lokken. Ze willen dat je reageert op de drone. Een goede tactiek zou zijn om de situatie compleet te negeren. Als jij ze die reactie niet geeft is de kans dat ze langer blijven vliegen of vaker terugkomen kleiner. 
 2. Een tweede optie is om te laten zien dat je er niet van gediend bent. De drones vliegen dan meestal snel weg, omdat ze bang zijn dat de drone uit de lucht wordt gehaald. Drones zijn nu eenmaal dure appraten.

In 9 van de 10 situaties zijn dronepiloten er niet op uit om onrust te zaaien of overlast te veroorzaken Als je één keer last hebt gehad van een drone, hoeft dit niet vaker voor te komen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zouden bovenstaande maatregelen een goede oplossing kunnen zijn (drone melden). 

Scroll naar boven
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.