Een drone in het donker rood licht

Hoe hoog zijn de boetes voor drone overtredingen?

Met een drone vlieg je al snel te hoog of te ver, waardoor het erg verleidelijk is om een overtreding te maken met je drone. In dit artikel krijg je een goed beeld van hoe hoog de drone boetes zijn en wat je kan verwachten van de handhaving.

Let op: ik wil iedereen verzoeken om zich aan de regels te houden. Als drones teveel een gevaar vormen heeft de politie alle redenen om drones voor particulieren in de ban te leggen. Je verpest het dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest.

Hoe hoog zijn de boetes voor drone overtredingen?

Voor het maken van een overtreding met een drone kan je al snel een boete krijgen van enkele honderden euro’s. Bij meerdere overtredingen tegelijk kan het boetebedrag oplopen tot maximaal 8.700 euro.

Sinds de invoering van de Europese regelgeving in 2021 is er een stuk meer duidelijk over de soorten drone overtredingen en de daarbij horende boetes. Hieronder zet ik alle drone boetes onder elkaar.

OvertredingBoete in euro’s
Als exploitant niet de voorwaarden van de open categorie naleven, terwijl geen vergunning is aangevraagd.250
Als piloot op afstand niet de voorwaarden van de open categorie naleven, terwijl geen vergunning is aangevraagd.250
Als piloot op afstand zonder toestemming van de verantwoordelijke noodhulpdienst een vlucht uitvoeren in de buurt van of in een gebied waar op dat moment een noodhulpdienst actief is.500
De vlucht is uitgevoerd zonder dat de exploitant van de drone is ingeschreven in het exploitantenregister.100
De vlucht is uitgevoerd zonder dat het exploitantennummer is aangebracht op de drone.100
Als piloot op afstand geen bewijs van voltooiing kunnen overleggen.100
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren zonder over een bewijs van voltooiing te beschikken voor subcategorie A1/A3.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren zonder over een bewijs van voltooiing te beschikken voor subcategorie A2.350
Als exploitant en/of piloot op afstand een vlucht uitvoeren in categorie A3 binnen 150 meter van een woon-, handels-, industrie- of recreatiezone.350
Als exploitant en/of piloot op afstand een vlucht uitvoeren in categorie A3 en daarbij niet-betrokken personen overvliegen.350
Als exploitant en/of piloot op afstand niet voldoen aan de beperkingen van een vluchtuitvoering in categorie A2.250
Als exploitant of piloot op afstand niet-betrokken mensen of een bijeenkomst van mensen overvliegen met een drone klasse C1 tijdens een vlucht in categorie A1.250
Als exploitant of piloot op afstand niet-betrokken mensen of een bijeenkomst van mensen overvliegen met een drone, anders dan klasse C1, tijdens een vlucht in categorie A1.300
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren hoger dan 30 meter boven het aardoppervlak binnen een laagvlieggebied.250
Als piloot op afstand in subcategorie A3 een vlucht uitvoeren binnen een laagvlieggebied.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van een luchthaven of helihaven.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie binnen de geografische zone van een haven.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een industriegebied en locaties.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in de open categorie in de geografische zone van een beveiligd gebied of een locatie met vitale processen.350
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een in gebruik zijnde autosnelweg, autoweg of 80 km/u-weg.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een spoorlijn.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een civiel luchtverkeersleidingsgebied.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren in een militair luchtverkeersleidingsgebied.250
Als piloot op afstand een vlucht uitvoeren boven of in de directe nabijheid van een object dat deel uitmaakt van een vitaal proces.350
Een vlucht uitvoeren in een gebied dat verboden is voor burgerluchtverkeer.250
Ongeacht de weersomstandigheden een VFR-vlucht uitvoeren buiten de daglichtperiode.250

Je kan duidelijk zien dat de hoogtes van de boetes voornamelijk afhangen van het risico en gevaar dat je vormt. Zo kan het vliegen bij een noodhulpdienst je een boete opleveren van 500 euro, terwijl de boete 100 euro bedraagt als je niet geregistreerd staat. Als je een drone overtreding begaat die niet in de lijst hierboven staat, ga dan altijd bij jezelf na hoeveel risico je creëert.

Naast dit maximumbedrag zijn er nog 2 andere manieren waarop je vervolgd kan worden:

 1. Inbeslagname van de drone
 2. Gevangenisstraf

In het verleden is meerdere keren voorgekomen dat de dronepiloot zijn/haar is kwijtgeraakt omdat deze in beslag is genomen. Hier kan vervolgens nog een boete bij komen.

drone melden bij politie melding doen overlast

Bij een gevangenisstraf moet je het wel heel bond maken, maar het is zeker niet uitgesloten. Het hangt er dan voornamelijk vanaf met welk doel je een overtreding hebt begaan. Middels een drone smokkelwaren een gevangenis in smokkelen kan hier een voorbeeld van zijn.

Als je met een drone niet direct een risico vormt kan je ook wegkomen met een waarschuwing. Naast het risico wat er gevormd wordt kan de politie/handhaver ook kijken naar of je hobbymatig of beroepsmatig hebt gevlogen. Meestal zijn de straffen zwaarder wanneer je een overtreding maakt als beroepsmatige piloot.

Uiteindelijk verschilt de hoogte van de straf heel erg per situatie. Je moet het zo zien: als je je drone niet in het zicht houdt kan je wegkomen met een waarschuwing. Vlieg je in de buurt van een vliegveld, dan heb je een groot probleem. In de tweede situatie breng je immers een stuk meer mensen in gevaar.

De politie stelt zichzelf vervolgens de volgende vragen: ‘heb je gevlogen zonder ontheffing of vergunning?’, ‘heb je te hoog gevlogen?’ of ‘heb je boven een gecontroleerd luchtruim gevlogen?’. De 3 overtredingen kunnen allemaal tegelijk voorkomen.

De boete wordt opgelegd door een officier van justitie die gespecialiseerd is in luchtvaartzaken. Ga je hier niet mee akkoord? In dat geval brengt de officier van justitie de zaak voor de rechter.  

Hoeveel wordt er gecontroleerd op drone overtredingen? 

Momenteel is er vrijwel geen controle op het gebied van drones. Alhoewel steeds meer bedrijven te maken krijgen met deze ‘indringers’. Zo ook de Efteling, die begin 2020 een ongewenst drone bezoek kreeg. Tegenwoordig gebruikt de Efteling een detectiesysteem voor drones, waarmee ze direct een teken krijgen als er iemand met een drone boven het park vliegt.

Dit werkt echter nog niet vlekkeloos, aangezien de dader begin 2020 ongezien weg wist te komen. Toch geeft het aan dat er wel degelijk wordt gewerkt aan drone-beveiligingssystemen. Zo gebruiken steeds meer vliegvelden speciale radars waarop ook drones gespot kunnen worden. 

De kennis onder agenten lijkt ook een beetje achter te lopen. Niet alleen onder dronepiloten zijn de regels onduidelijk, maar ook niet alle politieagenten zijn even goed op de hoogte.

Pas als mensen last hebben van de drone wordt het een groter probleem. Hier bedoel ik mee dat agenten of handhavers niet expliciet opzoek zijn naar drone-misdaden. Zo vaak komt het nu eenmaal niet voor.

Wel gebruikt de politie een app waarin ze alle drone regels kunnen inzien. Ook staan hier alle no-fly zones op (gebieden waar je niet mag vliegen met een drone). Op die manier kunnen ze op het moment zelf controleren of de persoon in overtreding is of niet. 

3.4 kilometer hoog drone vliegen GIF

Als er filmpjes verschijnen op social media gaat de politie er wel snel achteraan. Waarschijnlijk om duidelijk aan te geven dat het niet de bedoeling is en je hiermee in de bproblemen kan komen.

Een voorbeeld hiervan is een man die 3.4 kilometer hoog vloog in Nederland en daarmee een wereldrecord haaldde. Diegene plaatste het filmpje vervolgens op YouTube waar de politie later achteraan is gegaan. Voor zover ik weet is de dader niet gevonden.

Mocht deze persoon zijn opgepakt, dan kon hij rekenen op een boete van enkele honderden tot duizenden euro’s. 3.4 kilometer ligt namelijk op dezelfde hoogte als de meeste passagiersvliegtuigen. 

Ook de man die over de Efteling vloog heeft zijn filmpje geplaatst op YouTube. Deze dronepiloot (Dennis) hebben ze wel weten te vinden. Nu vraag je je af, wat is er gebeurt met Dennis?

Hij hoefde zijn drone niet in te leveren, maar moest zijn geheugenkaartje met de beelden afstaan aan de politie. Een vrij lage straf zou je kunnen zeggen.  

Uiteindelijk is binnen vliegen ook nog een optie. Je bent hierbij niemand tot last en je vormt vrijwel geen gevaar voor anderen. De ruimte moet echter groot genoeg zijn en de drone zo klein mogelijk.

Wanneer krijg je een boete? 

Een boete of een straf in welke vorm dan ook krijg je alleen als je de regels overtreedt. Maar zover was je waarschijnlijk wel. Maar wat zijn de regels dan precies?

Belangrijke regels zijn het verplicht registreren van je drone en het halen van een theorietoets (drones vanaf 250 gram). Dit heeft allemaal te maken met de Europese regelgeving die in Nederland is ingevoerd. Hier ga ik verder niet op in, omdat ik je geen slecht beeld wil geven door het kort samen te vatten. Meer over deze EU regels.

Veel regels blijven echter hetzelfde. Zo zijn er no-fly zones in Nederland waar je niet mag vliegen. Ik zet hier alle belangrijkste regels op een rijtje. Je zult hier in de praktijk sowieso mee te maken krijgen:

 • Een particuliere drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. 
 • Je mag niet overal vliegen met een drone. Vlieg niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en no-fly zones.
 • Houd je drone altijd in het zicht. 
 • Vlieg je drone nooit in het donker
 • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven grond en water. 
 • Geef altijd voorrang aan ander luchtverkeer, zoals vliegtuigen, luchtballonnen, helikopters en zweeftoestellen.  
 • Houd rekening met de privacy van anderen. Vraag toestemming voordat je iemand met een drone in het openbaar filmt. 

In Nederland heeft zich een situatie voorgedaan waarbij een drone boven iemand zijn tuin is neergehaald. De drone vloog over iemands privéterrein, waardoor de privacy van de bewoner werd geschonden. De inwoner van het huis heeft als reactie de drone met schade uit de lucht geschoten.

Zowel de dronepiloot als de bewoner zit dan fout en de schade van de drone moesten ze onder elkaar verdelen. Aangezien een drone al snel 500 euro kost, is het dus een vrij hoge boete.

De 6 stappen voor het maken van de perfecte drone foto 176x300 1

Tijd voor écht mooie drone foto’s?

Kom erachter hoe je in 6 stappen professionele drone foto’s maakt. Download het gratis stappenplan.

Tips om drone boetes te voorkomen 

 1. Houd je aan de regels. Meer kan ik er niet over zeggen. 
 2. Vlieg niet in gebieden waar het niet mag. Dit kan de politie makkelijk achterhalen en levert al snel gevaar op voor anderen. Wanneer je meer gevaar creëert zijn de straffen hoger.  
 3. Veroorzaak geen overlast. Probeer geen aandacht te trekken door mensen te irriteren of reacties uit te lokken. Zorg dus dat je zo min mogelijk opvalt.  
 4. Deel je beelden niet op social media. In ieder geval niet als je weet dat je iets strafbaars hebt gedaan.  
 5. Blijf uit de buurt van drukke gebieden. Het beste is om boven een weiland of een open veldje te vliegen. Niet alleen val je minder op, ook vorm je geen gevaar voor anderen.  
 6. Koop een relatief goedkope drone. Voor drones onder de 250 gram gelden de minste regels. Hoe zwaarder de drone, hoe meer risico je creëert voor anderen. Met een lichte drone zal je dus een stuk minder in de problemen komen. Hieronder zie je de beste drones die het meest voordelig zijn op het gebied van regelgeving.

Ook hebben de drones hierboven ingebouwde functies die je kunnen helpen. Zo maken ze gebruik van geofencing. Geofencing houdt in dat de drone niet kan opstijgen in een gebied waar niet gevlogen mag worden.

Scroll naar boven
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.
Verbeter je drone foto’s drastisch in 6 stappen
Download het gratis stappenplan en kom erachter hoe je in 6 stappen de perfecte drone foto maakt.